ระบบตอบรับใบสมัครอบรม/สัมนา
4.3
เข้าสู่ระบบ

คำแนะนำ
กรุณากรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ของเจ้าหน้าที่ สทน.
ที่ใช้ยืนยันตัวตนในระบบภายในสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
จากนั้นกด เข้าสู่ระบบ (Login) ด้านล่าง

กรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน หรือ ต้องการสมัครเป็นผู้ตอบรับการยื่นใบสมัครอบรม / สัมมนา

คำแนะนำ
ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเป็นผู้ใช้งานระบบฯ
ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่สารสนเทศ สังกัดผ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อดำเนินการให้ท่าน